LID WORDEN OF BEEINDIGEN

Opleidingskosten

Opleidingskosten   1*  € 50,00

Opleidingskosten 2* € 25,00

Opleidingskosten 3* € 25,00
 

Onderstaande boeken moeten via OSCD besteld worden: 

 1* Cursusboek incl. brevetregistratiekaart info NOB 

 2* Cursusboek incl. brevetregistratiekaart info NOB 

 3* Cursusboek incl. brevetregistratiekaart info NOB 

 Duiklogboek luxe of standaard uitvoering info NOB 

duiker_1_nieuw.jpg

OSCD contributie 

 

Entreegeld senior (vanaf 16 jaar)          € 30,00

Entreegeld Junior ( tot 16 jaar)              € 30,00

Maandcontributie 1e Lid                        € 17,00

Maandcontributie 2e lid/jeugdlid         € 14,00

Maandcontributie 3e en volgend lid    € 13,00

Donateur per jaar                                   € 26,00
    

Om lid te worden moet u de volgende stappen ondernemen:

  1. Kom eens kijken op een verenigingsavond (woensdag- en vrijdagavond)

  2. Meldt u aan bij een bestuurslid of trainer en doe een aantal lessen mee om de sfeer te proeven.

  3. Kijk of het u bevalt en beslis of u lid wilt worden van OSCD.

  4. U vult het aanmeldingsformulier in en geeft dit af aan de secretaris of bij de bar. E-mailen mag ook

  5. De secretaris schrijft u in bij OSCD en de NOB.

NOB contributie    

Bondscontributie Senior (per jaar)        € 43,75

Bondscontributie Junior (per jaar)         € 19,00

   Inclusief aansprakelijkheisverzekering    

 

Om uw lidmaatschap op te zeggen moet u de volgende stappen ondernemen:

  1. Schriftelijk kunt u het lidmaatschap opzeggen bij het secretariaat door middel van een aangetekend schrijven of met bericht van ontvangst.

  2. De opzegtermijn bedraagt twee maanden.

  3. U ontvangt een bevestiging met de opzegdatum.