NOB 1* OPLEIDING

De 1* duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Open Water Diver. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de NOB 1* duiker in zijn opleiding heeft geleerd.

De beginnersopleiding van de NOB is een praktijkgerichte, flexibele opleiding.De leergang komt het best tot zijn recht als elke theorieles direct wordt opgevolgd door een praktijkles.

De 1* duiker wordt opgeleid om zelfstandig met minimaal een gelijk gebrevetteerde duiken te kunnen maken tot een diepte van 20 meter onder gelijke of lichtere omstandigheden dan waarin hij/zij is opgeleid, mits hij te allen tijde binnen de nultijden blijft.

Om aan de 1* duikopleiding te beginnen moet je minimaal 14 jaar zijn. Ook is een medische keuring verplicht. Deze keuring kan bij onze keuringsarts plaats vinden. Nadere info zie medische keuringen

Vervolgopleiding

De 1* duiker kan zich verder in de duiksport verdiepen door het volgen van de 2* duikopleiding óf door het volgen van specialisaties:

  • Droogpakduiken

  • Nitrox basis

  • Onderwaterbiologie

  • Onderwaterfotografie

  • Redden

  • Volgelaatsmasker -introductie