CLUB VAN 50

De Club van 50 bestaat uit personen en bedrijven die OSCD een warm hart toedragen. Zij steunen de club met een vrijwillige bijdrage van minimaal 50 euro. Het zijn de ware vrienden van onze vereniging!

 

Wilt u ook een bijdrage leveren? Maak dan een bedrag over op rekening nr. NL30 INGB 0000685658 o.v.v. Club van 50 OSCD, met eventueel een tekst voor vermelding op deze website. Donaties kunnen ook worden afgegeven bij de penningmeester.

 

Wij gebruiken de opbrengsten van de "Club van 50" o.a. voor aanschaf lesmateriaal voor onze jeugdopleidingen.

 

Hartelijk dank namens alle leden!