Wie zijn wij

Medische keuring.

Je laten keuren, ook mogelijk bij OSCD.

Om te mogen duiken is het nodig dat je door een arts medisch gekeurd wordt. Bij voorkeur door een duikerarts, maar het mag ook door een huisarts gedaan worden behalve je eigen huisarts. 

De keuring is niet zwaar en bij goedkeuring krijg je meteen een verklaring mee en/of een stempel in je logboek. Binnen de vereniging is het mogelijk je door een gecertificeerde duikerarts medisch te laten keuren.
De keuringen worden een aantal keren per jaar bij voldoende belangstelling op de praktijk van de clubarts te Zwijndrecht gehouden. 

De resultaten zullen met u besproken worden en in een dossier aangelegd worden. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.

Wil je hiervan gebruik maken dan is het mogelijk om je hiervoor op te geven via keuring@oscd.nl onder vermelding van je naam, voornaam, geboorte datum, e-mailadres, telefoonnummer en welke vorm van onderwatersport je beoefent (duiken, onderwater hockey of scubadoe). Je krijgt dan de nodige informatie doorgestuurd.

Ergens anders laten keuren?

Laat, als je je bij een andere arts hebt laten keuren, dit even weten, om te voorkomen dat je niet mee mag trainen/zwemmen of met clubduiken mee mag doen. Ook dit kan je weer e-mailen aan keuring@oscd.nl onder vermelding van je naam, voornaam, geboorte datum, en de nieuwe keuringsdatum.

Op het publicatiebord hangt zover als bekend is een lijst met de keuringsdata van individuele leden.

Wanneer moet ik mij laten keuren?

De NOB stelt het volgende:

Scubadoe zwembad:
Invullen medische vragenlijst
Keuring afhankelijk van ingevulde medische vragenlijst.

Scubadoe buitenwater:
Verplichte jaarlijkse keuring tot 14 jaar

Introduik (geen NOB lid): 
Controlelijst Introductieduik

Opfriscursus (geen NOB lid):
Controlelijst Opfristraining

Zwembad duikopleiding (NOB lid):
Verplichte keuring. Tot 50 jaar min. 1x per drie jaar, vanaf 50 jaar 1x per jaar.

​Zwembad duikopleiding (NOB lid):
Verplichte keuring. Tot 50 jaar min. 1x per drie jaar, vanaf 50 jaar 1x per jaar.

We nodigen je uit om een keertje mee te trainen.

Je bent altijd welkom op de woensdag en vrijdag avond in ons clubhuis.
1e etage in de Sportboulevard Dordrecht.