De Ware vrienden van oscd

Onze vrienden.

Club van 50.

De Club van 50 bestaat uit 50 personen en bedrijven die OSCD een warm hart toedragen. Zij steunen de club met een vrijwillige bijdrage van minimaal 50 euro per jaar. Het zijn de ware vrienden van onze vereniging!

Wilt u ook een bijdrage leveren?
Maak dan een bedrag over op rekening nr. NL30 INGB 0000685658 o.v.v. Club van 50 OSCD, met eventueel een tekst voor vermelding op deze website. Donaties kunnen ook worden afgegeven bij de penningmeester.

Wij gebruiken de opbrengsten van de “Club van 50” o.a. voor aanschaf lesmateriaal voor onze jeugdopleidingen. Hartelijk dank namens alle leden!

We nodigen je uit om een keertje mee te trainen.

Je bent altijd welkom op de woensdag en vrijdag avond in ons clubhuis.
1e etage in de Sportboulevard Dordrecht.